Spännande teknik för stödmurar i betong

Riktigt bra stödmurar är normalt en betongbaserad struktur som kan konstrueras med eller utan små stål eller betong kjolar. Den ballast för att erhålla tillräckligt allvar består av sand, järnmalm eller sten fylls i botten av strukturen med justeringar i den designade basen bredd som passar markförhållandena. Designen inkluderar en central stål eller betong axel för övergången till vindkraftstorn. Strukturen kräver stödmurar från betongpoolen.nu en plan bas och för de flesta platser kommer att kräva någon form av erosionsskydd som bestäms under detaljutformningen.

Förespråkarna hävdar att konkreta kostnader är mindre beroende än varor med hög prisvolatilitet som stål. Dessutom stödmurar av betong är hållbart i den marina miljön som leder till lägre underhållskrav. Om en dedikerad mass anläggning produktionen kan ställas in kan det ge vinster produktiviteten och minska kostnaderna.

I allmänhet är gravitationsfundament utformade med målet att undvika dragbelastningar (lyft) mellan botten av stödstrukturen och havsbotten. Detta uppnås genom att tillhandahålla tillräckligt med döda laster, så att strukturen bibehåller sin stabilitet under alla miljömässiga förhållanden enbart med hjälp av sin egen gravitation. Gravitationsfundament är oftast konkurrenskraftiga när miljöbelastningen är relativt blygsamma och den ”naturliga” dead last är betydande eller när extra ballast kan relativt enkelt tillhandahållas till en blygsam kostnad.

Bookmark the permalink.