Historian bakom

Historier, vi berättar dem för varandra. Historier för att trösta, överraska, upplysa eller underhålla. Vi har alltid berättat dem och vi är alla historieberättare. I alla tider har betydelsen av att dela berättelser med andra människor varit oerhört viktig, vid matbordet eller lägerelden. Sätten att berätta en historia är obegränsade. Berättelser införlivar kunskap om vem vi är, var vi kommer ifrån, och vart vi är på väg.

Människor har sedan urminnes tider haft ett behov av att berätta historier och dela erfarenheter med varandra. Innan det skrivna ordet existerade var historieberättande det bästa sättet att kommunicera vår gemensamma historia.

Digital storytelling är en relativt ny företeelse som startade i The Bay Area i Californien, USA i början på 90-talet och som nu har vuxit till något av en folkrörelse.

Inom Digital Storytelling lever berättandet vidare men verktygen och sammanhangen har förändrats. De nya kulturbärarna sitter inte vid lägerelden och berättar utan använder sig av datorn för att berätta sina historier och sprida dem genom Internet eller andra digitala medier.

Digital Storytelling är berättelser i digital form där våra egna historier möter dagens digitala teknik. Termen Digital Storytelling används för att beskriva en konstnärlig uttrycksform som utgår från en historiskt grundad och människocentrerad uppskattning av god berättarkonst. Denna berättarkonst kommer i uttryck med hjälp av digitala hjälpmedel.

Filmer eller digitala berättelser görs framför allt i workshops där deltagarna noga går igenom manusskrivande, inspelning av röst, scanning och annat arbete med bilder samt slutligen redigering av en kortfilm. Filmerna genomsyras av narrativa konstformer som poesi, berättande, film eller fiktion. Genom workshopprocessen ger lärarna och deltagarna varandra feed-back på idéer till berättelser och manusskrivande. Detta innebär att gruppdynamiken är viktigt eftersom alla deltagare är med och bidar till varandras berättelser.

Digital storytelling består av sju element som utgör ett bra redskap i skapandet av en historia men är också en beskrivning av innehållet i konceptet.

  • Första elementet handlar om att berättelsen ska ha en poäng. Med poäng menas det meddelande eller budskap som berättaren vill förmedla med sin historia.
  • Andra elementet behandlar frågan om dramatik. En bra historia bygger upp en spänning som gör att vi sitter kvar och lyssnar till slutet. Historien etablerar ett begär i början som vi måste få tillfredsställt.
  • Tredje elementet tar upp det känslomässiga innehållet. Om en berättelse gör oss emotionellt berörda kan vi lättare ta till oss budskapet och leva oss in i historien.
  • Fjärde elementet handlar om att berättarens röst ska anses som en stor gåva. Med hjälp av den egna rösten kan man förmedla ett djupt budskap och närhet med publiken.
  • Femte elementet är kraften hos en ljudillustration vilket innebär att musik kan påverka vår varseblivning av synintryck. Musik kan enkelt ge stämning åt en film.
  • Sjätte elementet handlar om disposition. Digitalt historieberättande är framför allt ett visuellt medium och vi kan med den digitala tekniken laborera mycket med det visuella och det auditiva.
  • Sjunde elementet tar upp tempot vilket kanske är det viktigaste bakom framgångsrikt historieberättande. Rytmen i en historia avgör mycket av vad som håller publikens intresse vid liv.

Digitala historier

Digitala historier (1/6)
Under hösten 2001 samarbetade digitalbridge med det regionala resurscentrumet Film Stockolm, i ett projekt kallat Digitala historier. Projektet utgick ifrån pedagogiken i digitalt historieberättande men var omformulerat för att passa in i skolmiljön och klassrummet. Under höstterminen reste en handledare från digitalbridge och Film Stockolm runt till 17 olika skolor i 11 av Stockholms läns kommuner. Inte mindre än 650 elever och deras lärare var involverade i projektet, och lärde sig att berätta sina historier genom denna teknik. Nu har även andra regionala och kommunala resurscentrum provat på denna metod. Bland dessa kan vi nämna Film i Skåne, Film i Dalarna och Magasin 15 i Trollhättan. 

Digitala Historier sprids i Sverige (13/9)
Digitala Historier har fått ytterligare spridning i Sverige. Konceptet Digitala Historier har sitt ursprung i digitalt historieberättande och utvecklades av digitalbridge för att passa in i skolmiljön och klassrummet. Projektet Digitala Historier inleddes i Stockholm under hösten 2001 och var ett samarbete mellan digitalbridge och det regionala resurscentrumet Film Stockholm. Digitala historier har nu spritt sig vidare till Sörmland och Örebro. I Sörmland har det regionala resurscentrumet Film i Sörmland börjat arbeta med Digitala Historier i skolor runt om i regionen. I Örebro har UR börjat använda sig av Digitala Historier i sin undervisning av barn i skolåldern.