Industricentral på industrimark

Industricentralen är en fastighet i kvarteret Blästern i korsningen av Hudiksvallsgatan och Gävlegatan i Vasastan i centrala Stockholm ritad 1930 av arkitekt Ragnar Östberg, färdigställd 1937 och representerar ett av hans sista större arbeten i Stockholm. I byggnaden finns idag flera konstgallerier. Fastigheten inår i utredningen ”Värdefulla industrimiljöer i Stockholm”, utgiven 1984 av Stockholms fastighetskontor, Stockholms stadsbyggnadskontor och Stockholms stadsmuseum.
Byggnaden var från början ett industrihotell och tänkt att fungera som ett flexibelt småindustrihus för olika verksamheter. Bakom satsningen stod Frank och Erik Hirsch som grundade Industricentralen 1929 och gav uppdraget att rita huset till Östberg. Byggnaden färdigställdes i två etapper mellan 1930 och 1931 samt mellan 1932 och 1937. Bland de första hyresgästerna fanns en trikåfabrik, bilagentur och ett tryckeri. Industrimark till salu etablerailjungby.se.

Fastigheten är en av få byggnader av Östberg som närmar sig funktionalismen, även om banden till tysk tegelarkitektur är starkare. Fastigheten har en stomme med pelare och balkar av betong och fasader i profilerat rött tegel. Profileringen åstadkoms genom att vartannat tegelskift utkragar någon centimeter och ger en effektfull skuggverkan. Insidan präglas av puts, sten, smidesjärn och trä. Byggnaden har behållit sin karaktär av industribyggnad, även om den idag är kontoriserad.
Idag finns det inte längre någon industriverksamhet kvar i huset, istället domineras av arkitektkontor, reklambyråer och it-företag. I bottenvåningarna finns ett antal av Stockholms främsta gallerier, bland annat Nordenhake, Andréhn-Schiptjenko och Brandstrom Stockholm.

Framför byggnaden står skulpturen ”Arbetaren” skapad av Michail Katz i svart granit och rest 1937. Skulpturen var en gåva av Industricentralen.

Bookmark the permalink.