Digitala historier

Digitala historier (1/6)
Under hösten 2001 samarbetade digitalbridge med det regionala resurscentrumet Film Stockolm, i ett projekt kallat Digitala historier. Projektet utgick ifrån pedagogiken i digitalt historieberättande men var omformulerat för att passa in i skolmiljön och klassrummet. Under höstterminen reste en handledare från digitalbridge och Film Stockolm runt till 17 olika skolor i 11 av Stockholms läns kommuner. Inte mindre än 650 elever och deras lärare var involverade i projektet, och lärde sig att berätta sina historier genom denna teknik. Nu har även andra regionala och kommunala resurscentrum provat på denna metod. Bland dessa kan vi nämna Film i Skåne, Film i Dalarna och Magasin 15 i Trollhättan. 

Digitala Historier sprids i Sverige (13/9)
Digitala Historier har fått ytterligare spridning i Sverige. Konceptet Digitala Historier har sitt ursprung i digitalt historieberättande och utvecklades av digitalbridge för att passa in i skolmiljön och klassrummet. Projektet Digitala Historier inleddes i Stockholm under hösten 2001 och var ett samarbete mellan digitalbridge och det regionala resurscentrumet Film Stockholm. Digitala historier har nu spritt sig vidare till Sörmland och Örebro. I Sörmland har det regionala resurscentrumet Film i Sörmland börjat arbeta med Digitala Historier i skolor runt om i regionen. I Örebro har UR börjat använda sig av Digitala Historier i sin undervisning av barn i skolåldern.

Bookmark the permalink.