Bergvärme teknik

Bergvärmelösningar (bergvärme) är INTE jordvärme, dvs Det finns ingen gejser som ger värme som ska fångas. Bergvärme enbart accesser lagrad solvärme energi i jord eller berg. GSHPs cirkulera en bärarfluidum (vanligen en blandning av vatten och små mängder antifrys) genom stängda rörsslingor nedgrävda i marken. Single-home system kan vara ”vertikal loop fältet” system med borrhål 50-400 meter djup eller, om lämplig mark finns tillgänglig för omfattande diken, en ”horisontell loop fältet” installeras cirka sex meter under ytan. Eftersom vätskan cirkulerar under jord det absorberar värme från marken och, på sin återkomst, passerar den uppvärmda vätskan genom värmepumpen som använder el för att utvinna värme från vätskan. Åter kylda vätskan skickas tillbaka i marken på så sätt fortsätta cykeln. Värmen utvinns och den som genereras av värmepumpen apparaten som en biprodukt används för att värma huset. Tillsatsen av bottenuppvärmningsslingan i energiekvationen betyder att betydligt mer värme kan överföras till en byggnad än om enbart el hade använts direkt för uppvärmning. Bergvärme i Norrköping från Ostgotaborrning.se är ett populärt Svenskt alternativ.

Denna teknik gör bergvärme ekonomiskt genomförbart i någon geografisk plats. Under 2004 pumpar uppskattningsvis miljoner bergvärme med en total kapacitet på 15 GW extraherade 88 PJ av värmeenergi för uppvärmning. Global bergvärmepump kapacitet ökar med 10% per år.

Bookmark the permalink.